ورزش های ماجراجویانه بیشتر حول محور ورزش های تفریحی بوده و در محیط های باز صورت می گیرد و عوامل طبیعی بسیار زیادی نظیر جنگل ها و کوهستان ها در این دسته از ورزش ها جایگاه ویژه دارند.

بیشتر این ورزش ها هم به صورت تیمی و هم به صورت انفرادی انجام می شود.

ابزار و وسایل این دسته از ورزش ها بیشتر محصولات وارداتی می باشد که این مجموعه ورزشی بهترین نمونه های آن را با قیمت های مناسب برای مشتریان عرضه می نماید.

نمونه هایی از رشته های ورزشی خاص را می توان در ویدئو زیر مشاهده کرد.

ایرانی ورزش پیشرو در ورزش های جهانی و داخلی ، همراه با ما بهترین وسایل ورزشی را تهیه نمائید.

با ما تماس بگیرید