همکاری با سایت ایرانی ورزش در دو بخش اصلی خلاصه می شود.

بخش اول مشتریان و مصرف کنندگان سایت ایرانی ورزش می باشند.

بخش دوم تولیدی های لوازم ورزشی در سراسر کشور ایران که تمایل به همکاری دارند.

بخش اول

تمامی مشتریان و خریداران جزئی و کلی انواع لوازم ورزشی در سراسر کشور ایران را شامل می شود. این دسته از افراد به سادگی می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما ، سفارش های خود را به مدیران فروش شرکت منتقل نمایند.

همچنین فروشگاه های لوازم ورزشی در سراسر کشور می توانند از بخش ثبت فروشگاه ورزشی ، همراه ما باشند.

ثبت فروشگاه ورزشیدر این طرح اطلاعات فروشگاه های ورزشی برای مشتریان به نمایش گذاشته می شود.

بخش دوم

تولیدی های لوازم ورزشی و وارد کنندگان لوازم ورزشی نیز می توانند برای فروش بیشتر محصولات خود در سراسر کشور و حتی بازار های صادراتی به سادگی با این مجموعه همراه شوند. افزایش فروش آن ها امری است که از سوی این مجموعه بازرگانی به سادگی صورت خواهد گرفت.

در این خصوص می توان به بخش ارتباط با ما رفته و با مدیران بازرگانی این شرکت در ارتباط باشید.

با ما تماس بگیرید